1.1        Wie zijn we?

Lieven Matthys (hierna “betools2rent” of de “verwerkingsverantwoordelijke”)

Woonachtig te 3300 Hakendover
KBO/BTW: BE 0826.396.943
E-Mail: info@betools2rent.be
website: betools2rent.be (hierna de “website”)

Doel: de gebruikers op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de website.

Gebruiker: verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de website bezoekt of op eender welke wijze met de website communiceert.

betools2rent is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “onderaannemer”). In dat geval, verbindt betools2rent zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Dit beleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van betools2rent.

1.2        Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt door betools2rent op de volgende manier:

 • een geautomatiseerde procedure: websitebeveiliging en anti-spam maatregelen
 • het delen van gratis inhoud: embedded content
 • het gebruik van cookies: om bovenstaande zaken te verwezenlijken
 • contactformulier

1.2.1        Doel van de verwerking

De doelstellingen van betools2rent zijn de volgende:

 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers
 • het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten
 • het beheer van de website: websitebeveiliging en anti-spam maatregelen

1.2.2        Welke persoonsgegevens kunnen verwerkt worden

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de website, betools2rent de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacy beleid:

 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld:
  • denk hierbij aan basis-identificatiegegevens zoal naam, voornaam, adres, locatiegegevens, e-mailadres, etc.
 • alle informatie die de gebruiker automatisch heeft meegedeeld bij het bezoeken van de website:
  • het domein van de gebruiker, inclusief het dynamische IP-adres
  • de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht

1.2.3        Rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook op basis van de volgende grondslag(en): 

 • Toestemming
  • Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de gebruiker het vakje voor het privacy beleid aanvinkt.
  • De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken.
 • de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Elke overeenkomst die betools2rent en een gebruiker verbindt met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website, is onderworpen aan de aanvaarding van het privacy beleid door de gebruiker
 • de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

1.2.4        Bewaartermijn

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens slechts zolang als noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in elk geval korter dan 10 jaar. Boekhoudkundige gegevens moeten bijvoorbeeld minimaal 7 jaar bijgehouden worden.

 • Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
 • Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Zie ook specifieke bewaartermijnen bij het topic cookies.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

1.2.5        Verwerking door derde-partijen

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van betools2rent die passende garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met betools2rent. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van betools2rent en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

1.2.6        Veiligheid en beveiliging

De verwerkingsverantwoordelijke neemt organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de website.

1.2.7        Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere sites van derden die niet gelinkt zijn aan betools2rent. De inhoud van deze sites valt niet onder de verantwoordelijkheid van betools2rent.

1.3        Wat zijn jouw rechten en hoe deze uit te oefenen?

De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht te sturen: 

 • Via mail op info@betools2rent.be

1.3.1        Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker worden opgevraagd.

1.3.2        Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

1.3.3        Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

1.3.4        Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

1.3.5        Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

1.3.6        Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

Meer informatie is te vinden op de website gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.4        Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Om te zorgen dat de website goed werkt en dat je een optimale gebruikerservaring hebt.

 • Om inzicht te hebben in het aantal bezoekers dat onze site bezoekt en de pagina’s die zij bekijken.
 • Om het mogelijk te maken social media op de website te integreren.

1.4.1        Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Sommige cookies die gebruikt worden door betools2rent, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere zijn nodig om de ervaring van de gebruiker te verbeteren. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie betools2rent samenwerkt.

 • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Ze maken het betools2rent ook mogelijk om bugs op de website te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);

1.4.2        Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.

1.4.3        Lijst van cookies

Deze lijst van cookies werd gecontroleerd via cookie-script.com en cookieyes.com

1.4.3.1         Cookies via Google reCAPTCHA

Reacties van bezoekers worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Cookie Domein Beschrijving Bewaartermijn
_GRECAPTCHA google.com Google reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. 6 maanden

1.4.3.2         Cookies via embedded YouTube video’s

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Cookie Domein Beschrijving Bewaartermijn
YSC youtube.com YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. Tot het einde van de sessie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. 6 maanden
yt-remote-device-id youtube.com YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. eeuwig
yt-remote-connected-devices youtube.com YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. eeuwig
CONSENT youtube.com YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. 2 jaar

1.4.3.3         Cookies via WordPress bij het inloggen op de website

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Cookie Domein Beschrijving Bewaartermijn
wordpress_test_cookie betools2rent.be This cookie is used to check if the cookies are enabled on the users’ browser. Tot het einde van de sessie

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

1.4.3.5         Cookies via Akismet bij het achterlaten van een reactie

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

1.4.4        Beheer van cookies

De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen. Indien de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de website mogelijks niet optimaal functioneert.

1.5        Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacy beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op onze website: info@betools2rent.be